BEJELENTKEZÉS: +36 30 9687 857

Image

Gyakori kérdések

Mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között?

A pszichológus bölcsész egyetemet végzett, aki a pszichés problémákat az egyén fejlődése és belső konfliktusai, gondolatai, érzései tükrében vizsgálja. A pszichológus továbbképződhet klinikai szakpszichológussá, amivel már ő is egészségügyi képzettséget szerez, így magánrendelést hivatalosan folytathat. A klinikai szakpszichológus feladata az is lehet, hogy kiszűrje azokat a pácienseket, akiket pszichiáterhez kell továbbítania. A pszichoterapeuta szakképesítést mind a klinikai szakpszichológusok, mind a pszichiáterek megszerezhetik, ami a két szakmát közelíti egymáshoz. A pszichiáter orvos, aki gyógyszeres kezelést indíthat a pszichiátriailag indokolt esetekben.

Mi történik egy terápiás ülésen?

A pszichoterápia tudományosan megalapozott, gyógyító beavatkozás, melynek eszköze a kommunikáció, ami az interperszonális kapcsolat jelentőségére épít. Az első interjú során 45 percben az alapprobléma felmérése, a következő ülések teendői és formája kerül megbeszélésre. Amennyiben az első alkalom során további találkozásokban egyezünk meg, úgy heti 1 alkalommal további 45 percekben találkozunk. Az első ülések során a probléma pontos körvonalazása történik, melyben különböző pszichológiai tesztek is segítségünkre lehetnek. Ezt követően kerülhet sor a terápiára Fontos, hogy a pszichoterápia során együttesen dolgozunk, a kliensnek is aktív szerepe van, nem pusztán befogadója valaminek.

Mi a pszichodiagnosztika?

A klinikai szakpszichológus munkáját különböző pszichológiai tesztek segítik, melyek a felmerülő problémákat, az esetleges diagnózisokat pontosíthatják, valamint megalapozzák a terápiás folyamatot.

Mi a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között?

A tanácsadás egy behatárolt időtartamú (1-4 alkalom) ülés sorozat, amelynek az aktuális problémán való továbblendülés a célja. A „tanácsadás” szó ebben az esetben nem jelentheti a konkrét szó szerinti értelmét, azaz : a pszichológus nem adhat tanácsot, de több nézőpontból segít körbejárni az elakadást jelentő problémakört, így már tisztábban látva a kliens saját maga hozhatja meg a számára legmegfelelőbb döntést. Tanácsadást szakvégzettség nélkül is tarthat okleves pszichológus, az alappszichoterápiára viszont a klinikai szakpszichológus jogosult. Időtartamban, módszerekben, a szakember képzettségében is nagy a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között.

Tegeződés vagy magázódás?

A terápiás kapcsolat során a szakma szabályai értelmében egyértelműen a magázódás indokolt, hiszen a tegeződés azt az illúziót kelthetné, mintha egy „jó ismerősünkkel” beszélgetnénk. A magázódás a kölcsönös tisztelet és a terápia mederben tartása miatt fontos, azonban ez nem jelenthet egy „mindentudó”attitűdöt a terapeuta részéről.

Miért szükséges a heti egyszeri találkozás? Mert a rendszeresség és folyamatosság a szakszerű és hatékony tanácsadás és pszichoterápiás munka záloga. Folyamatos és hatékony fejlődést biztosíthat a közös munka.

Miért kell kifizetni a lemondott alkalmakat?

Amennyiben négy munkanapon belül lemondja az alkalmat, úgy az óradíj rendezendő, hiszen minden héten ugyanazt az időt, ugyanabban az időpontban Önnek tartom fenn. Attól, hogy kihagyja vagy lemondja, az az óra még mindig az Önnek fenntartott idő marad - amit más kliensnek nem adok, nem adhatok át. Minden négy munkanapon belül lemondott alkalom vagy kihagyott ülés után a teljes óradíj fizetendő. Mindez azonban az Ön legjobb érdekét is szolgálja (terápia folyamatossága ne szakadjon meg, rendszeresség megmaradjon!)

Együttműködési keretek

  • 1. A pszichológust kötelezi a teljes körű titoktartás a kliensekkel kapcsolatban. Ez alól azonban kivételt képez, ha ön- és közveszélyes állapot gyanúja merül fel, mely esetben a szakember köteles élni a Pszichológusok Etikai Kódexében előírt tájékoztatási kötelezettségével.
  • 2. Az ülések előre egyeztetett időpontban pontosan kezdődnek, így érdemes 1-2 perccel hamarabb érkezni, azonban ha sokkal hamarabb érkezik, az zavarhatja a klienst, akinek még esetlegesen tart az ülése. Késés esetében figyelembe kell venni, hogy mindenki a saját megkezdett ülésnyi idejéből késik, így az ülést be kell fejezzük adott időben.
  • 3. A terápiára való jelentkezés telefonon történik, felnőttek esetében elengedhetetlen a saját motiváció. Akkor telefonáljunk, amikor elérkezettnek érezzük az időt, hogy tegyünk magunkért.
  • 4. A közös munka alappillére a kliens részéről a motivált hozzáállás, ennek hiányában a terápiás munkát a terapeuta felfüggesztheti.
  • 5. Amennyiben a klinikai felmérés során olyan mélységű pszichiátriai tünetek merülnek fel, úgy a pácienst pszichiáterhez küldöm tovább. Csak a pszichiáter javaslata után folytatható tovább a közös munka.
  • 6. A terápiás folyamat lezárását a kliens és a terapeuta is szabadon kezdeményezheti, ha úgy érzi, hogy megérett arra a terápia. Az idő előtt lezárt terápiák során azonban érdemes körüljárni a felmerülő ellenállásokat, amelyek miatt a lezárás felmerül. Egy terápiás folyamatban pozitív és negatív érzések is megjelenhetnek a terápiával, illetve a terapeutával kapcsolatban, amely teljesen természetes velejárója a folyamatnak, és amelyek célszerű, ha megbeszélésre kerülnek a terápiás ülések során.